twas1

ProRail - Toekomstbestendig werken aan het spoor

Ontwerp van de sub-identiteit voor ProRail.

ProRail heeft diverse internte en externe programma's. Toekomstbestendig Werken aan het Spoor is een programma om het spoor klaar voor de toekomst te maken. Binnen dit programma wordt gecommuniceerd met diverse stakeholders van het Nederlandse spoor. 

Ik heb hiervoor een sub-brand ontworpen dat past binnen ProRail. 

Oprachtgever:
ProRail

Disciplines:
Branding 

twas3
twas5
ProRail
2×200

Michiel Kokee

+31 6 55 79 69 45
info[at]michielkokee.nl

Lid BNO