Ontwerp van de sub-identiteit van ProRail voor het programma "Toekomstbestendig werken aan het spoor"